Mette Kølbæk

Autodidakt billedkunstner, født 1970. Har malet siden 2000 og om sin kunst forklarer hun:

– Motiverne stiller ofte det menneskelige, bløde former overfor hårde, kantede, lineære strukturer. Det illustrerer de”kasser” vi som mennesker tilpasser os i samfundet. Derudover er motiverne ofte udtryk for de spændinger og modsætninger der er mellem mennesker, selv i de helt nære forhold. Det kan være i forholdet, som f.eks.mor/barn, hvor de bedste intentioner kan resultere i de største konflikter.

– Vil gerne betegnes som Antimålstyringsbilledskaber. Siden 1995 har jeg været beskæftiget i undervisningssektoren. Og man kan sige, at der, i hele den måde jeg arbejder med maleriet samt i enkelte af motiverne, ligger et stille oprør mod tidens tendenser. Især omkring målstyring og fokusering på det, der kan måles og vejes, siger Mette Kølbæk og fortsætter:

– Når et maleri påbegyndes kan jeg have et mål og en intention med motivet, men det ender sjældent, som jeg havde planlagt. Den plads til at bevæge sig ud ad kringlede stier, væk fra det planlagte, er for mig at se, det vigtigste i udøvelsen af kunst, samt i dannelsen af hele mennesker i vores uddannelsessystem.

– Langt de fleste af motiverne opstår spontant når jeg arbejder med farver og former på lærredet. Jeg er ikke tilfreds før billedet udtrykker en konflikt eller en stemning, som giver mening. det skal helst være med flere fortolkningsmuligheder, hvilket er grunden til, at der sjældent er titler på billederne. Dette betyder også, at der ofte går meget lang tid fra det første penselstrøg til det færdige maleri, da jeg går til og fra og leder efter motiver, som dukker op i farverne på lærredet.