Koncept og profil

Koncept

CPH Art Space er et helt nyt, ambitiøst og dynamisk koncept, der er udtænkt for at skabe rum og ramme om kunst af høj kvalitet i København. Der er lagt vægt på, at rummet og aktiviteterne spiller kreativt sammen med de udstillede værker i et nyt format, der bryder med den vante forestilling om en stand. Der fokuseres på et enkelt, stringent og elegant udstillingsdesign med vægt på æstetikken. Ved denne udstilling benyttes fritstående og mobile megavægge med målene 3,6 x 3,6 m, der i sig selv skaber et skulpturelt udtryk i samspil med rummets minimalistiske og industrielle arkitektur, moderne loftsmalerier og det unikke lysindfald.

Profil

Vi ønsker at skabe en event for udvalgte kunstnere inden for moderne kunst med et højt niveau. Vi vægter både den tekniske og håndværksmæssige kunnen samt det originale og kunstneriske udtryk. Eventen er åben for originale værker inden for billedkunst, skulptur, keramik, tegning, grafik og foto. Hovedvægten vil ligge på billedkunst. Udstillernes stande tildeles med henblik på at skabe det optimale, helhedsmæssige, æstetiske udtryk.

Tilmelding

Interesseret?

 

Det er muligt at ansøge om at udstille på CPH Art Space 2025 på Docken, 15.-17. august.Hvis du er interesseret, så ret henvendelse til os. Fortæl os om dig selv og præsentér din kunst ved at sende os gode fotos af flere af dine værker så vi kan få et fyldestgørende indtryk af dine arbejder. Henvis gerne til en web, hvis du har en sådan eller måske din Facebook-side eller Instagramkonto.

Send dit materiale til: info@cphartspace.dk

Oplys gerne telefonnummer.

Vi er meget åbne over for alternative kunstformer som installationer og opsætninger, herunder også skulpturer mv. udendørs, der kan give vores kunstrum på Docken mere liv og oplevelse. Skriv meget gerne til os med dine ideer og forslag.

Vi udstiller originale værker i unika, bortset fra fotokunst og skulpturer i limiteret edition. Udstillerne har dog mulighed for at sælge reproduktioner i kunsttryk mv. i det separate rum, Kunstnerarkivet, på 1. salen ved balkonen.

 

Priser:

Megavæg på 3,6 x 3,6 m., fritstående, inklusiv belysning: 5.900,- + moms

Vægge, 3,0 x 3,5 m., faste, inklusiv belysning, 3.500,- + moms

Podier, 1,0 x 2,0 m., 2.800,- + moms – store podier, 2 x 2 meter, 3.900,- + moms

Anden vægplads, irregulære mål, 1.500 -2.800,- + moms

 

Betaling

Bliver du optaget på udstillingen, er tilmeldingen bindende. 50 procent af beløbet forudbetales 14 dage efter modtagelse af besked om optagelse. Du må være indstillet på, at den endelig tildeling af stand/podie kan ske en del senere af hensyn til indretning af udstillingen. Sidste rate indbetales senest 3 måneder inden eventen. Ved evt. annullering af stand inden indbetaling af sidste rate ydes ingen refusion af det forudbetalte beløb. Ved evt. annullering af stand efter betaling af sidste rate, ydes ingen refusion af det indbetalte beløb. Ved annullering af stand inden betaling af første rate opkræves et administrationsgebyr på kr. 750 + moms.

Praktisk information

Ophængning m.v.(info endnu ikke opdateret)

Den udstillende kunstner har selv ansvaret for ophængningen af sine værker. Der kan frit vælges ophængningsmetode. Der kan anvendes skruer og/eller søm i den mobile væg. Ophængning til CPH Art Space 2025 foretages om torsdagen, 28. marts 11-17 inden udstillingen starter næste dag kl. 10. Når vi er færdige med ophængning, er der mulighed for at slappe af og hygge sammen ved et let fyraftensmåltid, som man kan tilmelde sig til en rimelig pris.

Der er udarbejdet en udstillerhåndbog omkring alle de praktiske forhold og retningslinierne for opsætning mv. Det er desuden et krav, at den enkelte udstiller selv er tilstede alle dage og passer sit udstillingssted.

Åbningstider:

Fredag 29. marts 10.00 – 16.30

Lørdag 30. marts 10.00 – 16.30

Søndag 31. marts 10.00 – 16.30

Belysning

I prisen for at udstille indgår kraftige spotlights. Det er vores vurdering, at det vil være tilstrækkeligt for de fleste. Der kan dog foretages tilkøb af ekstra spotlights for 300 kr. pr. stk.

 

Parkering

Der er fri parkering alle dage.

 

Hotel

Hotel Østerport

Oslo Plads 5, 2100 København Ø
Telefon: +45 70 12 46 46
Mail: reception@hotelosterport.dk

Hotel Adina
Amerika Plads 7, 2100 København Ø
Telefon: +45 39 69 10 00
Mail: acph@adina.eu

Hellerup Park Hotel
Strandvejen 203, 2900 Hellerup
Telefon: +45 39 62 40 44
Mail: info@hellerupparkhotel.dk

Comwell Copenhagen Portside

Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn

Telefon: +45 35 27 21 50

 Mail: hotel.portside@comwell.com

  

Mad og drikke

Der vil under alle tre messedage være adgang til at købe såvel mad som drikke. Du kan købe salat, sandwiches, kager, te, kaffe, vand.

Udstillergruppe på Facebook

Alle udstillende kunstnere og øvrige engagerede omkring arragementet tilmelder sig en intern facebook-gruppe, hvor alle praktiske spørgsmål løbende diskuteres. Bed om medlemskab af gruppen ved at klikke her: Intern facebook-gruppe

Markedsføring

4thar tidligereDer foretages en præsentation af den udstillende kunstner på vores udstillings-web: www.cphartspace.dk Præsentationen omfatter en tekst om kunstneren, et foto af kunstneren samt fotos af 1-3 værker. Den udstillende kunstner modtager særlig info herom.

 

Facebook

Der udarbejdes løbende opslag om de udstillende kunstnere og deres værker på udstillingens egen FB-side og på andre sociale media vi har adgang til. Vores egen facebookside er her: CPH Art Space

 

Generel markedsføring

Der foretages en omfattende markedsføring af selve udstillingen med viral marketing, digital annoncering og PR via sociale medier. Dertil direkte marketing til virksomheder og kunstforeninger. Desuden yder vi som en særlig service personlig rådgivning og vejledning til de udstillende kunstnere herom, herunder anvendelse af tekst og foto.

 

Optagelse 2025 CPH Art Space på Docken

CPH Art Space 2025 finder sted på Docken 15.-17. august. Der er åbent for ansøgning. Deadline for ansøgning om at udstille er ultimo marts 2025. Erfaringsmæssigt er der dog booket helt op lang tid før, men der er mulighed for at komme på venteliste.

Udstillingen søger det moderne og ekspressive samt det originale udtryk. Desuden er målet at skabe en sammenhængende udstilling med et harmonisk mix af flere stilarter og en opstilling i rummet, hvor værkerne i vid grad er i samspil med hinanden.

Art Space-konceptet er dynamisk og aktivistisk og udstillerne skal være indstillet på selv at være aktive og indgå i et positivt samarbejde for at skabe et succesfuldt resultat.

Ansøgningen skal indeholde alle formelle informationer om ansøgeren samt eksempler på, hvilke værker/hvilken stilart ansøgeren står for.

Skriv til info@cphartspace.dk

Udstilling i Odense, CPH Art Space på Filosoffen

CPH Art Space har tidligere arrangeret en årlig kunstudstilling på udstillingsstedet Filosoffen i Odense. Der er dog planer herfor i 2024.

Ansøgningen skal indeholde alle formelle informationer om ansøgeren samt eksempler på, hvilke værker/hvilken stilart ansøgeren står for.

Udstilling i Aarhus,CPH Art Space på Godsbanen

CPH Art Space har tidligere arrangeret kunstudstilling i den Rå Hal på Godsbanen i Aarhus. Der er dog ingen udstilling i 2024.

Ansøgningen skal indeholde alle formelle informationer om ansøgeren samt eksempler på, hvilke værker/hvilken stilart ansøgeren står for.