Elena Pavlova

Elena Pavlova er født og opvokset i Ukraine og har siden 2009 boet og arbejdet i Danmark, hvor hun nu helliger sig kunsten. Den har fået ind med modermælken, da hun allerede som 8-årig startede på kunstskolen i Odessa, Grekov Odessa Art School. Det er den ældste kunstkole i landet med dybe og lange traditioner og vægt på den klassiske dannelse og gennem otte år skolegang erhvervede Elena sig de basale og klassiske færdigheder inden for forskellige kunstarter samt indsigt i kunsthistorie, som hun løbende har udbygget med selvstudier.

Elena har en dyb fascination af barokken og renæssancen med de klassiske udtryksformer baseret på stram, håndværksmæssig disciplin, ultrarealistisk figurativ formidling og vægt på det æstetiske udtryk. Med denne ballast har hun bevæget sig over i andre stilarter som f.eks. kubisme, men med tiden har hun bevæget sig mere over i den kropslige og erotiske udtryksform, gerne med referencer til antikkens kraftfulde idealer og sagnfigurer, men også surrealisme og superrealisme. Alle færdigheder er i spil og fælles for det hele er en passion for det fuldendte udtryk med en nidkær perfektionistisk tilgang til det tekniske håndværk og med en kunstnerisk mission om at påvirke os sanseligt og hylde livet og friheden.

www.elenapavlovaartstudio.com